سرویس ها

ثبت دامنه

برای ثبت دامنه از آزاد بودن دامنه خود مطمئن شوید

.com

۱۳۶۸۰۰ تومان

.ir

۵۵۰۰ تومان

.net

۱۷۰۴۰۰ تومان

.org

۱۸۲۲۰۰ تومان

.co

۴۳۰۳۰۰ تومان

.asia

۲۱۵۷۰۰ تومان